מהו תחום העיסוק שלך?

כדי לדווח על הוצאה של העסק כהוצאה מוכרת, ההוצאה צריכה להיות קשורה לתחום העיסוק שלך.

בחירת תחום עיסוק ראשי
בחירת תחום עיסוק משני

(אופציונלי)

לא ניתן לבחור באותו תחום עיסוק ראשי ומשני