מהו תחום העיסוק שלך?

כדי לדווח על הוצאה של העסק כהוצאה מוכרת, ההוצאה צריכה להיות קשורה לתחום העיסוק שלך.

בחירת תחום עיסוק ראשי
בחירת תחום עיסוק משני

(אופציונלי)