מדיניות הפרטיות

חברת ג'וניקס בע"מ הינה חברה פרטית המאוגדת במדינת ישראל, מספר ח.פ. 515768661, מרחוב סוקולוב 36, רמת גן (להלן: "החברה" או "אנחנו" או "אנו"),פיתחה ומפעילה מערכת המיועדת לבעלי עסקים עצמאים ומספקת להם שירות ניהול חשבונות, הכנת דו"חות, הנפקת ושימור הצעות מחיר, קבלות וחשבוניות, ומאפשרת ראייה כוללת של מצבם הכספי (להלן: "המערכת" ו-"השירותים", בהתאמה). היכולת שלך לקבל החלטות מושכלות לגבי השימוש במידע שלך חשובה לנו. המונח "משתמש/ים", "אתה" או "הנך" במדיניות פרטיות זו הינו כל משתמש במערכת ו/או בשירותים.
מונחים במסמך זה אשר לא הוגדרו במפורש יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש, המפורסמים בכתובת https://www.jonni.app/termsofuse/ (להלן: "תנאי השימוש").
מטרת מדיניות הפרטיות הינה להסביר מהם נהלי החברה ביחס למידע אישי (כהגדרתו להלן) וכיצד החברה אוספת, משתמשת, מעבירה ומאבטחת את המידע האישי הנמסר לה על ידי משתמשים במערכת ו/או הנאסף על ידה. על מנת להשתמש במערכת תתבקש לאשר את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות. אם אינך מסכים לכך, אינך רשאי לעשות שימוש במערכת או בשירותים.
מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת לנשים וגברים כאחד.
"מידע אישי" הינו מידע הקשור לאדם כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא"ל.
לא חלה עליך חובה חוקית למסור לנו מידע אישי; מסירת המידע האישי נעשית בהסכמתך בלבד. אם לא תסכים למסור את המידע האישי, כולו או חלקו, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו זמינים עבורך.
מידע שאנו אוספים. אנו אוספים מידע במידת הצורך ובהתאם לשימושך בשירותים, לכן איסוף המידע האישי הינו תלוי בסוג השירותים שהנך עושה בהם שימוש, כדלהלן:
פניות ו/או יצירת קשר. כאשר אתה פונה אלינו בבקשה ו/או שאלה, אנו עשויים לתעד את ההתקשרות שלנו אתך ובכך כל מידע שתנדב לנו, כגון שמך, דרכי התקשרות, לרבות טלפון ודואר אלקטרוני ותוכן הבקשה או שאלה.
רישום והתחברות. על מנת לקבל גישה לשירותים, עליך להירשם במערכת. בעת הרישום תידרש למסור לנו מידע אישי כגון: שמך המלא, תאריך לידה, מספר רישיון נהיגה או דרכון או תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת, פרטי חשבון בנק, ומידע הנדרש להערכת זכאות לנקודות זיכוי מס. ככל שנדרש לפתוח עבורך עוסק חדש ברשויות המס, תידרש לספק צילום תעודת זהות עם ספח ואישור ניהול חשבון או שיק מבוטל.
שירותי תשלום. לצורך תשלום באמצעות המערכת תידרש לספק מידע אודות אמצעי התשלום כגון: מספר כרטיס אשראי, תוקף, שם מלא ומספר מזהה של בעל הכרטיס, וכן כתובת מייל למשלוח חשבוניות. פרטי התשלום והעסקה, ללא מספר כרטיס האשראי, ישמרו אצלנו במערכת.

מידע הנאסף באופן אוטומטי. מידע מסוים נאסף באופן אוטומטי אודות המכשיר, הדפדפן, מערכת ההפעלה, כתובת ה-IP, Device ID של המכשיר הנייד ו/או מידע אודות השימוש שלך במערכת.
כיצד אנו משתמשים במידע. הנך מסכים ומאשר כי החברה תהא רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך ומידע אישי נוסף שיצטבר אודותיך, ותהא רשאית לנהוג במאגרי המידע בהתאם להוראות הדין ולעשות במאגרי המידע שימוש כאמור במדיניות הפרטיות, לרבות המטרות המפורטות להלן:
שירותים והתאמות. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו, נשתמש במידע האישי שלך עבור המטרות הבאות: (1)אספקת גישה למערכת ולשירותים; (2) מתן תמיכה וסיוע בפתרון בעיות אשר אתה או משתמשים אחרים עלולים להיתקל בהן; (3) יצירת קשר במידת הצורך; (4) בחינת שאלות העולות, לרבות באמצעות המערכת ומתן תגובה בהתאם; וכן (5) מניעת ניסיונות הונאה והגנה על אבטחת המערכת והשירותים ומתן מענה לכל בעיה הנוגעת למערכת ו/או לשירותים.
צרכים פנימיים. אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך עבור צרכים פנימיים, לרבות סיוע באבחון בעיות תפעוליות, ביצוע סקירות והערכות לצורך פיתוח שירותים ו/או תכנים חדשים, כדי לשפר את המערכת ו/או השירותים וכדי להתאים אותם לצרכים מסוימים שלנו ו/או של המשתמשים, פיתוח מוצרים או שירותים חדשים, ניתוח היקפי פעילות, ביצוע הערכות פיננסיות ותחזיות, הערכת פוטנציאל שימוש של לקוחות, שימוש בחלק מהמידע לצרכי מחקר, פיתוח ובדיקות, והתאמת יכולות השרתים להיקפי העבודה הצפויים.
נתונים סטטיסטיים וכלים אנליטיים. אנו ו/או ספקי השירותים שלנו משתמשים בכלי ניתוח בכדי לאסוף ולנתח מידע אודות השימוש במערכת ו/או בשירותים, כגון תדירות הביקורים במערכת על ידי משתמשים, סוג הפעולות שהם מבצעים, ובאילו אתרים ואפליקציות אחרים הם השתמשו לפני ביקורם במערכת. על ידי ניתוח המידע שאנו אוספים, אנו עשויים להרכיב מידע סטטיסטי על פני מגוון פלטפורמות ומשתמשים, אשר מסייע לנו לשפר את המערכת והשירותים שלנו, להבין את המגמות וצרכי הלקוח ולשקול מוצרים ושירותים חדשים, והתאמת מוצרים ושירותים קיימים לרצונות הלקוח. המידע שאנו אוספים הינו אנונימי ומצטבר ולא נקשר אותו למידע אישי. אנו עשויים לשתף מידע אנונימי כזה עם שותפינו, ללא הגבלה, בתנאים מסחריים שנוכל לקבוע לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
פרסום. בכפוף להסכמתך, אנו עשויים להשתמש במידע האישי שלך עבור משלוח ניוזלטר ו/או הצעות ממוקדות המותאמות עבורך. אם אינך מעוניין להמשיך ולקבל דברי דוא"ל אלו, באפשרותךלהסיר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך בלינק שמופיע במסר הנשלח.
הודעות פוש. בכפוף להסכמתך, נשלח לך הודעות "דחיפה" (push) מטעם החברה באמצעות המכשיר בו תעשה שימוש במערכת ובשירותים. הודעות "דחיפה" אלה כוללות מידע הקשור לשימוש בשירותים, וחלקן עשוי להצריך את אישורך כתנאי למתן השירותים. ככל שאישורך להודעות ה"דחיפה" לא יתקבל במועד הנדרש לשם אספקת השירותים, אנחנו עשויים ליצור עמך קשר באמצעות פרטי הקשר הידועים לנו, לרבות באמצעות מספר הטלפון שלך, על מנת לקבל את אישורך כאמור.
שיתוף המידע האישי שלך. הנך מאשר שנשתף את המידע האישי שלך בהתאם לאמור להלן: ספקי שירות וצדדים שלישים. אנו נשתף מידע,לרבות מידע אישי, עם ספקי שירות וצדדים שלישיים אחרים ("ספקי צד ג'") אשר עשויים להשתמש במידע כדי: (1) לסייע לנו לספקלך את השירותיםו/או להפעיל את המערכת; וכן (2) לסייע לנו בהבנת השימוש במערכת ו/או בשירותים.
ספקי צד ג' עשויים להיות מצויים במדינות אחרות מאשר מדינת ישראל. כל הצדדים השלישיים המורשים יהיו כפופים לחובות סודיות ואיסור שימוש במידע. למרות זאת, ייתכן ובחלק מהמדינות ישנן רמות של הגנה על מידע אישי או מידע אחר שאינן משתוות לרמת ההגנה במדינת ישראל והנך מאשר את העברת המידע האישי שלך למדינות אלה.
יועצים. נשתף מידע, לרבות מידע אישי, עם היועצים (כפי שמוגדר בתנאי השימוש) אשר מצוותים אליך לטובת אספקת השירותים ובהתאם לכל דין.
העברת בעלות. אנחנו עשויים לחשוף ו/או להעביר את מאגרי המידע שלנו הכוללים את המידע האישי שלך במסגרת או במהלך משא ומתן, בנוגע למיזוג, מכירת נכסי חברה או רכישה (כולל במקרים של פירוק). במקרה כזה, המידע האישי שלך ימשיך להיות כפוף להוראות מדיניות פרטיות זו, בהתאם להוראות החוק.
העברת מידע במסגרת אכיפת חוק. נשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק או כל צו שיפוטי הדורש או המנחה אותנו לגלות את הזהות, ההתנהגות, התוכן הדיגיטאלי, או כל מידע אישי אחר, של כל משתמש שישנו חשד שנקט בפעולות הנחזות למנוגדות לדין או בפעולות המפרות את החוק. כמו כן, אנו עשויים לשתף את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים אם אנו מאמינים בתום לב כי גילוי המידע הינו נאות ונועד להגן על הזכויות, הרכוש או הבטיחות שלנו (לרבות אכיפת מדיניות הפרטיות) או להגן על הזכויות, הקניין או הבטיחות של צדדים שלישיים.
שיתוף מידע נוסף. נעביר את המידע האישי שלך לצדדים שלישיים רלוונטיים במקרים בהם: (1) החברה תגלה כי אילו מפעולותיך במערכת ו/או בשירותים מפרות את תנאי השימוש או נעשו לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא; או (2) החברה תעמוד בפני נקיטת צעדים משפטיים כנגדה (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת במערכת ו/או באמצעות השירותים.
כיצד אנו מגנים על המידע. אנו פועלים לפי הסטנדרטים המקובלים בתעשייה על מנת להגן על המידע, הן בזמן מסירתו והן מרגע קבלת המידע. עם זאת, מסירה באמצעות האינטרנט או אחסון אלקטרוני אינם מאובטחים לחלוטין. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את אבטחת המידע האישי שלך באופן מוחלט.
זכות עיון ותיקון המידע. למשתמשים בשירותים עומדת האפשרות לבקש לעיין ו/או לתקן מידע אישי שנאסף עליהם על ידי החברה, בהתאם להוראות החוק. החברה תתקן מידע אישי שנאסף על המשתמש בהתאם לבקשה אשר תתקבל בכתב מהמשתמש לכתובת hello@jonni.app אם וככל שאפשרי ובהתאם להוראות החוק. התיקון יתבצע תוך זמן סביר מקבלת הבקשה.

שמירת המידע. נשמור את המידע האישי אודותיך למשך הזמן הדרוש על מנת: (1) לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות הפרטיות; (2) לעמוד בהתחייבויות המשפטיות שלנו; (3) לפתור סכסוכים; (4) לאכוף את ההסכמים שלנו; או (5) למשך פרק זמן ארוך יותר כפי שיידרש לפי הוראות הדין הרלוונטי. אנו עשויים למחוק את המידע שלך, מבלי להודיע לך על כך, ככל שאנו רואים שאין עוד צורך להחזיק בו למטרות המפורטות לעיל.
Cookies. Cookies הם קבצי טקסט קצרים אשר מאוחסנים על ידי השרת של החברה, על הכונן הקשיח של המחשב של המשתמש באמצעות הדפדפן שלו. אנחנו משתמשים בקבצי cookiesובטכנולוגיות דומות כדי להתאים את חוויית השימוש באופן אישי. ייתכן ונשתמש ב-cookie "מתמיד" על מנת לשמור את ההגדרות והתאמות האישיות שלך. לדוגמה, אם תיכנס למערכת, ה-cookie ישמש כדי לזהות אותך כמשתמש נוכחי, כדי שלא תצטרך להכניס את פרטיך מחדש בכל שימוש במערכת. רוב דפדפני האינטרנט מוגדרים מראש בצורה שמאפשרת קבלת cookies, אבל אתה יכול לשנות את ההגדרה הזאת כך שהדפדפן שלך יחסוםcookies מסוימים או כדי שהדפדפן יודיע לך כל פעם ש- cookieנשלח. כמו כן, אתה יכול למחוק כל cookie קיים בכל עת. ייתכן וחלק מהתכונות של השירותים ו/או של המערכת לא יעבדו כראוי אם תבטל או תסיר את ה-cookies.
ילדים. החברה אינה אוספת באופן מודע מידע אישי אודות משתמשים שהינם ילדים מתחת לגיל שמונה עשרה (18). אם הנך מודע למקרה בו יחיד מתחת לגיל שמונה עשרה (18) משתמש בשירותים ללא רשות הורה או אפוטרופוס, נבקשך להודיע לנו בהקדם.
תקשורת והודעות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשלוח לך הודעות הקשורות למערכת ו/או לשירותים דרך דוא"ל, לרבות הודעות שירות והודעות ניהוליות המתייחסות לחשבונך מבלי להציע לך את האפשרות לבטל את קבלתן אלא אם תסגור את חשבונך.
שינויים במדיניות הפרטיות. מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים מהותיים במדיניות הפרטיות, תפורסם על כך הודעה במערכת בעמוד זה.
יצירת קשר. בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות יש לפנות לכתובת hello@jonni.app.
עדכון אחרון: מרץ 2023.
Icon
פשוט ליצור קשר
אצלנו אין בוטים. יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ? צוות שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם בצ’אט באפליקציית ג’וני, בווטסאפ ואפילו בטלפון לכל דבר שתצטרכו, החל מפתיחת העסק ולאורך כל הדרך המקצועית שלכם איתנו.
שעות מענה בימים א׳-ה׳ 18:00-09:00
Icon
JONNIX Ltd © 2024
Icon
Icon